NÖJDA ANVÄNDARE I ÖVER TRETTIO ÅR

Daysy är en ny produkt. Men hennes viktigaste analysverktyg, algoritmen, bygger på över 30 års kontinuerlig utveckling. Under dessa år har algoritmen testats om och om igen i flera oberoende kliniska studier. Varje gång visar resultatet att effektiviteten är densamma. Eller bättre.

I över tre decennier har nöjda användare runt om i världen använt p-datorns algoritm och för oss är det ett bevis på att produkten inte bara fungerar teoretiskt men även praktiskt.

CERTIFIERINGAR

Daysy har en europeisk medicinteknisk CE märkning samt certifierad enligt EN ISO 13485:2012 som är den senaste harmoniserade standarden för medicinteknisk utrustning. 

ATT BLI GRANSKAD

Algoritmen som Daysy använder har testats flera gånger. Vi vill även poängtera att studierna har genomförts av oberoende parter vilket har varit viktigt för vår egen trovärdighet. Vi vill att andra skall testa och utvärdera våra produkter. Det är så vi utvecklas och blir bättre. 

KLINISKA STUDIER 

För att vara så transparenta som möjligt har vi listat alla studier längst ned på den här sidan. Och vi uppmuntrar dig att granska dem. 
Men för att sammanfatta resultatet så bekräftar de alla resultatet från en större studie som genomfördes 1997. 

Under en period på över två år studerades 686 användare i Tyskland, Schweiz och Mexiko. Studien omfattade 10 601 menscykler och totalt registrerades 39 oplanerade graviditeter.

Av dessa inträffade endast sex stycken under gröna dagar vilket motsvarar en metodeffektivitet uttryckt i Pearl Index på 0,7.

De övriga 33 graviditeterna inträffade på en röd eller gul dag vilket motsvarar en säkerhet vid typisk användning på 3,8.

En studie för p-piller som genomfördes 2011 av J. Trussel visade på en metodeffektivitet på 0,3 och en användningssäkerhet på 9. 

KORT OM PEARL INDEX

Eftersom Pearl Index är ett centralt begrepp vill vi förklara kort vad detta mått faktiskt säger. 

Pearl Index är ett viktigt mått som säger hur effektiv en preventivmetod är. Måttet anges på en skala mellan 1‐100 och tas fram genom att preventivmetoden testas i kliniska studier. 

Exempel:
Om 4 av 100 kvinnor som använder en viss preventivmetod, enligt anvisningarna, under ett år blir oönskat gravida motsvarar detta Pearl Index 4 (metodeffektivitet på 96 procent).

Om exempelvis 6 av 100 kvinnor blir oönskat gravida på grund av att de använt metoden men inte enligt anvisningarna så får man ett mått på effektiviteten vid typisk användning. I exemplet blir måttet för typisk användning: 6 (användarsäkerhet på 94 procent).

 


Sammanfattning av kliniska studier utförda på Daysys biomatematiska algoritm

Trial of contraceptive effectiveness of Lady­‐Comp® / BABY­‐COMP®;
test of 510 randomly chosen women and 3332 cycles (over 13 cycles usage).
Field study published by the Polish Gynecological Society. (Original in German) Under direction of Prof. Ewa Markwitz, 2010
Sammanfattning: Studie av p-­datorns effektivitet som preventivmetod. Resultatet visade ett Pearl Index på 0.64 och en effektivitet på 99,36%

Medical Evaluation, EG‐Instruction 93/42 EWG und MEDDEV.2.7.1. (Original in German) 
Dr. Andreas Marx – ClevaMed, Sept. 20th, 2007
Sammanfattning: Studien visar att p‐datorn håller en hög metodeffektivitet på 99,3% och utmärker sig i jämförelse mot andra konkurrerande alternativ.

Trial of contraceptive effectiveness of Lady-­‐Comp® / BABY-­‐COMP®;
test of 686 women and 12.213 cycles over 24 month. Field study in Switzerland, Germany and Mexico. Düsseldorf 1998, Dissertation Bachhofer, Prof. Freundl, Frank-­‐Herrmann, Prof. Godehardt, Klemm, Advances in Contraception 1998; 14: 97-­‐108; Prof. Freundl, Frank-­‐ Herrmann, Prof. Godehardt, Klemm, Bachhofer
Birmingham 1997, Prof. Freundl
Sammanfattning: Studie av p­‐datorernas effektivitet som preventivmetod. Resultatet visade ett Pearl Index på 0.7, dvs. en metodeffektivitet på 99,3%

Test on women sterille for 3 – 8 years. BABY-­‐COMP® compared with clinical testing.
Sassari 1997, Prof. S. Dessole, Fadda, Rosas, Scapinelli, Inaudi, Ambrosini
Sammanfattning: P-­datorn kunde ge en 100 procent korrekt prognos för luteal brist, ägglossningslösa cykler samt graviditeter.

Clinical testing and comparison with BABY-­‐COMP®. (Original in German) Erlangen 1994, Prof. Wildt, Fertilität 1992, Nr. 8, Pages 66-­‐67
Sammanfattning: 100 procent matchning av kliniska resultat och p-­datorns fertilitetsprognoser.

Clinical Test and research on Hormone-­‐ and Temperature shifts. Amsterdam 1992, Prof. Martinez, v. Hoof, Schoute, v.d. Meer
Sammanfattning: Hormonnivåer och temperaturvariationer korrelerar och
p-­datorn ökar tillförlitlighet, acceptans och användning av basaltemperaturen i fertilitetsutredningar.

Test on fertile women. Compared with clinical testing.
Definition: 6 Days are fertile. Number of fertile days 11.1 +/-­ 3. Length of cycles 25-­‐35. Barcelona Congress 1992, Prof. Freundl, Bauer, Bremme, Döring, Frank-­‐Herrmann Sammanfattning: p-­datorn kunde upptäcka en temperaturskiftning i varje cykel och ingen graviditet inträffade under de indikerade gröna dagarna.

Rhodos 1988, Prof. Freundl, Frank-­Herrmann, Toncaboni

a)Test on prevention compared with clinical testiness.
Sammanfattning: Inga oönskade graviditeter inträffade under “gröna” dagar.

b)Test on preciseness of temperature readings. (Original in German)
Sammanfattning: Temperaturmätningarna hade en hög exakthet på 0.01.


c) Test on planning. Sammanfattning: 2 av 5 som använde p-­datorn för att bli med barn blev gravida redan under testfasen.