Daysy är en medicinteknisk produkt, utvecklat av Valley Electronics AG i Schweiz.
Bolaget är ett systerbolag till det tyska Valley Electronics GmbH som utvecklat och lanserat p-datorer i över trettio år.

Nathalie Rechberg, grundare och initiativtagaren till Daysy arbetade i flera år med att utveckla en modern och användarvänlig p-dator som kombinerade modern teknik och genomtänkt design med den samlade kunskap som redan fanns hos Valley Electronics. Tanken med Daysy var att förenkla användandet och introducera en ny generation av p-datorer.

Användare skulle slippa mata in värden manuellt i en separat app, slippa löpande kostnader, få en snygg produkt som var enkel att använda. Genom att inkorporera en mjukvara som utvecklats och forskats fram under 30 år blev det möjligt att från start kunna erbjuda en säker produkt.

Produktkvalitén är också a och o. Därför tillverkas och monteras samtliga p-datorer i företagets fabrik i Tyskland. Alla komponenter är noggrant utvalda för att p-datorerna skall kunna hålla och användas i många många år.

Daysy finns på den svenska marknaden sedan 2015 och representeras av Oy Lc Finland Ab

 

KONTAKT

Gäller frågan ett supportärende? Klicka vidare till vårt supportcenter.

För övriga frågor, kontakta info(at)daysy.nu 

 

Oy Lc Finland Ab
Pl 6, 20811, Åbo, Finland

Company ID 2426687-4