Du kan endast bli gravid under sex dagar per menscykel. Daysy ringar in dessa få fertila dagar effektivt och har som metod en kliniskt testad effektivitet på minst 99,3 procent (Pearl Index 0.7). Med Daysys enkla färgsignaler är du alltid på den säkra sidan.

ETT ENDA DYGN PER MENSCYKEL

Daysy p-dator använder FAM-metoden (Fertility Awareness Method) som utgår från kvinnans naturliga, opåverkade menscykel.  Rent biologiskt kan en befruktning endast ske under ett enda dygn per cykeln. Under det dygn som ägglossningen sker. Men eftersom spermier kan överleva i en kvinnas kropp under flera dagar och vänta in ägglossningens dag så har man en fertil fas på totalt 6-7 dygn.

Under denna fas höjs kroppstemperaturen och det är denna höjning som Daysy håller koll på.

 

ALGORITMEN. DAYSYS VIKTIGASTE VERKTYG

Det viktigaste verktyget är Daysys matematiska algoritm som utvärderar temperaturvärdena och tolkar vart i menscykeln du befinner dig.

Ditt dagliga mätvärde är den viktigaste faktorn. Mätvärdet analyseras dels mot ditt unika cykelmönster över tid, dels mot en databas på över en miljon exempelcykler och dels mot ett regelverk som utgår från medicinska grundprinciper om exempelvis ägglossning, menstruation och spermiers överlevnad.

UNIK TERMOMETERSENSOR UTAN METALLHÖLJE

När man mäter små temperaturskillnader behövs en speciell termometer. Daysy är därför utrustad med en specialtillverkad termometersensor som är unik i sitt slag. Sensorn kan registrera din temperatur ner till hundradelar av grader. Den extremt känsliga sensorn har inte heller ett metallhölje och mätningarna blir exakta på kort tid. 

Och Daysy är så smart att hon inte bekräftar ett mätvärde förrän det är helt tillförlitligt. På så sätt är felmätningar  inte möjliga. Och eftersom sensorn är inbyggd i p-datorn så är risken för felinmatning också eliminerad.

MEN DU MÅSTE SOVA INNAN DU MÄTER

Daysy p-dator baserar sin analys på din dagliga basaltemperatur (BBT).  Det är din kroppstemperatur vid vila. Därför är det viktigt att du mäter temperaturen precis när du vaknat innan du har hunnit stiga upp. Och med vila eller sömn menar vi att du varit sängliggande i 3-4 timmar. Och mät varje dag. Det säger sig självt. Visst kan du glömma ett fåtal dagar men analysen baseras på dina mätvärden och ju fler mätvärden desto bättre resultat och bättre fördelning av gröna och röda dagar. Glömmer du att mäta temperaturen lägger Daysy in gula och röda dagar som marginal för att alltid vara på den säkra sidan.

 

MECH04_daysy_iphone2

 

Köp din Daysy redan idag.
Och börja ditt nya hormonfria liv.

Köp nu